mércores, 13 de abril de 2016

1ESO Irish Week

Santuario de Zeus en Olimpia
Luns 18 de Abril do 2016: Da páxina 214 e 215 do teu libro de texto realiza os exercicios 1, 3 e 4.

Martes 19  de Abril do 2016: Coa axuda da información que hai nas páxinas 264 e 265 contesta as actividades 2 e 3 da páxina 277-

Mércores 20 de Abril do 2016: Lee as páxinas 262 e 263 do teu libro de texto e despois contesta ás seguintes preguntas:
1. Que é a paz ou tregua olímpica?
2. Que condición había que cumplir para poder participar nos xogos?
3. Como se chamaban os xogos femininos e onde se celebraban?
4. Que probas tiñan lugar no ximnasio? e no estadio? e na palestra?
5. Que se gardaba no pritaneo?
6. Cal era premio que recibían os atletas gañadores?

Ningún comentario:

Publicar un comentario