mércores, 11 de xaneiro de 2017

4ESO Temario 2ª Avaliación

Temario 2ª Avaliación

Tema 4: A España do século XIX
Tema 5: Industrialización e cambio social na España do século XIX
Tema 6: A época do Imperialismo
Tema 7: A primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa.

Data de probas e entrega de traballos

11/Xaneiro/2017 Entrega da ficha de lectura
19/Xaneiro/2017 Exame de Recuperación da 1ª Avaliación / Comentario Guiado
20/Xaneiro/2017 Entrega de Traballos do Tema 4 e 5
10/Febreiro/2017 Exame Tema 6
15/Marzo/2017 Exame do tema 7Descargas:
Apuntamentos Comentario de Texto
Apuntamentos Comentario de Arte
Enlace para EDMODO


Ningún comentario:

Publicar un comentario