domingo, 10 de setembro de 2017

Material necesario para Ciencias Sociais en 6ºEP

Para poder traballar a materia de Ciencias Sociais en 6ºEP, ademais de ter moita vontade de aprender, imos necesitar:
     . Libreta grande cuadriculada grampada
     . Libreta pequena cuadriculada grampada
     . Sobre plástico tamaño folio
     . 2 mapas mudos físicos do mundo
     . 2 mapas mudos físicos de Europa
     . 2 mapas mudos físicos de España
     . 2 mapas mudos políticos de Europa
     . 2 mapas mudos políticos de Asia
     . 2 mapas mudos políticos de Ámérica
     . 2 mapas mudos políticos de África

Como imaxinaredes tamen imos necesitar:
     . bolígrafo azul ou negro
     . bolígrafo vermello
     . lapis e goma
     . regra
     . pegamento de barra  e tesouras
     . rotulador fino azul ou negro (pode ser un pilot)
     . Lápices de cores (poden ser plastidecor)

Ningún comentario:

Publicar un comentario