luns, 21 de novembro de 2016

O escriba sentado

Video
O escriba sentado é unha escultura de bulto redondo datada entre os anos 2480 aC e o 2350 aC. Elaborada en pedra caliza policromada con inscrustacións de rocha, cuarzo e ébano representa a un home sentado coas pernas cruzadas, cun papiro desplegado e un cálamo en actitude de escribir.
Representa, como o seu nome indica, a un escriba; é dicir, un funcionario coñecedor dos segredos da escritura, tanto demótica como xeroglífica, encargado de inscribir, clasificar, contabilizar e copiar as ordes do faraón.
Atopada na necrópolis de Saqqara en 1850 atópase na actualidade no Museo do Louvre en París.

Ningún comentario:

Publicar un comentario