xoves, 8 de outubro de 2020

5EP Movemento de Rotación


Movemento de Rotación: movemento que realiza a Terra cando xira sobre si mesma, ao redor dun eixe imaxinario. A Terra tarda en dar unha volta completa sobre si mesma  aproximadamente unhas 24 horas.

A consecuencia do movemento de rotación é a existencia do día e a noite. Xa que a parte da Terra que está iluminada polo Sol é de día, mentres que a zona non iluminada polo Sol é de noite.

Para ver video: Clica aquí
Se queres ver en tempo real onde é día e noite: Clica aquí

Ningún comentario:

Publicar un comentario