venres, 4 de marzo de 2016

3ESO Temario 3ª Avaliación

O Temario para está última avaliación vai ser:
Exame de Recuperación da 2ª Avaliación: 4 Abril 2016
Entrega da Ficha de Lectura de Semana Santa: 15 Abril 2016
Matrimonio Arnolfini

Tema 9 e Tema 10: O nacemento do Mundo Moderno e o Renacemento
. A Idade moderna páxs. 188-189
. O Humanismo páxs. 190-194
. Reforma e Contrarreforma páxs. 196-199
. Arte do Renacemento Apuntamentos (obrigatorio)
                                      Láminas Arquitectura (optativo)
                                      Láminas Pintura (optativo)
                                      Láminas Escultura (optativo)
. Os Medici páxs.208-209
Data do exame: 11 Abril 2016

Tema 12 e 13: O auxe da monarquía hispánica e a decadencia dos Austrias
. O Imperio universal páxs. 244-247
. O Imperio Hispánico 246-249
. Explotación do Imp. Americano páxs. 254-255
. Causas do fin do Imperio páxs 266-267
. A Crise páxs 268-269
Data do exame: 9 Maio 2016

Tema 14 e Tema 15: O absolutismo e o Barroco
Éxtase de Sta Teresa
. O absolutismo Apuntamentos (obrigatorio) e páxs. 284-285
. Parlamentarismo páxs 288-289
. A Ciencia no s XVII páxs 300-303
. O Barroco Apuntamentos
Data do exame: 30 Maio 2016
Comentario Oral dunha obra de Arte       entre 31 Maio e o 17 de Xuño

Como tomar apuntamentos? Lectura Obrigatoria
Como facer un comentario de texto? (obrigatorio)
Como facer un comentario de Arte ? (obrigatorio)

Aqueles alumnos con NEE deberán descargar o seguinte arquivo

Data Exame Final: 10 Xuño 2016 


Ningún comentario:

Publicar un comentario