luns, 9 de setembro de 2019

Material necesario para Ciencias Sociais en 5ªEP


Para poder traballar a materia de Ciencias Sociais en 5ºEP, ademais de ter moita vontade de aprender, imos necesitar:
     . Libretas grande cuadriculada grampada
     . Libreta pequena cuadriculada grampada
     . Sobre plástico tamaño folio no que poidamos meter:
          . 5 follas de papel vexetal
          . 2 mapas mudos físicos de Galiza
          . 2 mapas mudos físicos da Península Ibérica
          . 2 mapas mudos políticos de España
          . 2 mapas mudos políticos de Europa

Como imaxinaredes tamen imos necesitar:
    . bolígrafo azul ou negro
    . bolígrafo vermello
    . lapis e goma
    . regra
    . pegamento de barra  e tesouras
    . Lápices de cores (poden ser plastidecor)

Ningún comentario:

Publicar un comentario