luns, 9 de setembro de 2019

Material necesario para Ciencias Sociais en 6ºEP

Para poder traballar a materia de Ciencias Sociais en 6ºEP, ademais de ter moita vontade de aprender, imos necesitar:
     . Libreta grande cuadriculada grampada
     . Libreta pequena cuadriculada grampada
     . Sobre plástico tamaño folio no que poida -
     mos meter os seguintes maspas:
        . 5 follas de papel vexetal
        . 2 mapas mudos físicos de Europa
        . 2 mapas mudos físicos de España
        . 2 mapas mudos políticos de Europa
        . 2 mapas mudos físicos de América
        . 2 mapas mudos físicos de África
        . 2 mapas mudos físicos de Asia
   
Como imaxinaredes tamen imos necesitar:
     . bolígrafo azul ou negro
     . bolígrafo vermello
     . lapis e goma
     . regra
     . pegamento de barra  e tesouras
     . Lápices de cores (poden ser plastidecor)

Ningún comentario:

Publicar un comentario