luns, 12 de novembro de 2018

ASIA

ASIA: é o continente de maior extensión; atopándose a maior parte das súas terras no Hemisferio Norte.
Asía limita ao Norte co Océano Glaciar Ártico, ao Sur co Océano Índico e o Océano Pacífico; ao Leste co Océano Pacífico e ao Oeste cos Montes Urais, Mar Caspio e Cordilleira do Caúcaso que a separa de Europa.
Neste continente atopamos a cordilleira máis alta do mundo, a cordilleira do Himalaia, e o lugar máis profundo da terra, o Mar Morto. Ademais, presenta unha serie de arquipélagos de orixe volcánica en toda a costa do Pacífico.

MAR MORTO: lago salgado situado a 395 m baixo o nivel do mar entre Israel, Cisjordanía e Xordanía.
ESTREITO DE BERING: brazo de mar que separa Asia de América. No pasado estaba cuberto polo casquete polar o que permitía o paso a pé dun lado a outro.
ILLA DE CEILÁN/ SRI LANKA: Illa situado ao surleste da Península India famosa pola súa produción de canela, té, café, caucho e coco.
RÍO GANXES: río situado aos pés da Cordilleira do Himalaia considerado sagrado para os hindús.
RÍO AMARELO/ YANG TSE: río máis importante de China; recibe o seu nome pola gran cantidade de materiais que arrastra ao seu paso o que lle da unha cor amarela.

luns, 29 de outubro de 2018

5ºEP Máis xogos de coordenadas


Para xogar coa lonxitude e a latitude: clica aquí


Práctica de LATITUDE e LONXITUDE

5ºEP De que cidades estou a falar ...

1

B
BBusca nun Atlas un mapa político de Asia e despois escribe a que ciudades corresponde as seguintes coordenadas xeográficas:
Cidade 1:    Lat: 60º N e Lonx. 20 E
Cidade 2:    Lat: 21.5º N e Lonx. 40º E
Cidade 3:    Lat:  40º N e Lonx. 116º E
Cidade 4:    Lat: 8º S e Lonx. 125º E
Cidade 5:    Lat:  6º N e Lonx. 80º E
Cidade 6:    Lat: 24.5 N  e Lonx. 68º E
Cidade 7:   Lat: 30º N e Lonx. 47º E
Cidade 8:   Lat: 43º N e Lonx. 140º E
Cidade 9:   Lat: 43º N  e Lonx. 131º E
Cidade 10: Lat: 40ºN e Lonx. 32.5 Edomingo, 21 de outubro de 2018

5ºEP Prácticas Latitude e Lonxitude


Localiza os seguintes puntos no mapa:
 1. Latitude: 0º Lonxitude: 40º E
 2. Latitude: 80º N Lonxitude: 160º W
 3. Latutude: 60º S Lonxitude: 100º W
 4. Latitude: 20º N Lonxitude: 40ºE
 5. Latitude: 60º S Lonxitude: 100º E
 6. Latitude: 80º N Lonxitude: 40ºWmartes, 16 de outubro de 2018

5ºEP Lonxitude e Latitude


Latitude: é a distancia medida en grados desde calquera punto da superficie terrestre ata o Paralelo 0º ou Ecuador. A latitude pode ser Norte ou Sur.


Lonxitude: é a distancia medida en grados desde calquera punto da superficie terrestre ata o Meridiano 0º ou de Greenwich. A lonxitude pode ser Leste ou Oeste. 

domingo, 14 de outubro de 2018


Unha viaxe fin de curso a Roma, un amor adolescente e a Sibila de Cumas ... así é como comeza esta interesante aventura, escrita por Antonio Sánchez-Escalonilla, que nos pode servir para coñecer ou repasar algúns momentos do noso pasado romano.
A viaxe no tempo protagonizada por Ana e Mario permítenos vivir en primeira persona a toma de Sagunto, a destrución de Cartago Nova ou a primeira lectura da Eneida. Cunha linguaxe asequible este libro pode sementar en nós o desexo de profundizar non so na historia da Hispania Romana, senon tamén no urbanismo da Antiga Roma ou nos segredos da Capela Sixtina.

Quen se vai atrever? 

venres, 12 de outubro de 2018


Existe un lugar na web no que podes encontrar unha chea de libros, revistas, fotografías e incluso arquivos sonoros sobre arte, historia, viaxes, xeografia, etnografía, literatura ... do noso país.
Hoxe fai  anos que Cristobal Colón descubría por casualidade un novo continente que hoxe en día coñecemos como América.
A comezos do ano 1492 Cristóbal Colón conseguira convencer a Raíña de Castela Isabel para que lle prestará o diñeiro necesario para realizar unha novedosa expedición que lle permitise atopar unha nova ruta comercial con Asia.
Así o 3 de Agosto de 1492 tres barcos partían do porto de Palos de la Frontera coa misión de navegar cara ao Oeste na procura desa nova ruta comercial. Tras case dous meses e medio de durísima navegación tocaban terra nunha pequena illa do Caribe ao que chamaron La Española ...
... e o demais xa é Historia 

luns, 8 de outubro de 2018

5ºEP Como diferenciar paralelos de meridianos


5ºEP Paralelos e Meridianos


PARALELOS: liñas imaxinarias trazadas sobre o globo terráqueo de Leste a Oeste. O paralelo principal ou paralelo 0º é o Ecuador.
MERIDIANOS: liñas imaxinarias trazadas sobre o globo terráqueo de Norte a Sur. O meridiano principal ou meridiano 0º

luns, 1 de outubro de 2018

Alpha


Despois de ver hoxe Alpha xorden unha chea de preguntas que nos poden axudar a comprender mellor como se vivía no Paleolítico Superior.

. Por que se farían cacerías en grupo?
. Por que a proba que permite aos novos ir á cacería anual é facer un punta de flecha?
. Que quere dicir o pai do rapaz cando di "para sobrevivir hai que ter paciencia e non rendirse?
. E cando di "quitas unha vida para darlla a túa tribu"?
. Como vestían?
. De que estaban feitas todas as súas ferramentas? 

6EP O relevo terrestre


Aqui tedes imaxes sobre o vocabulario que estivemos a traballar Relevo Terrestre

5ºEP Movemento de Rotación


Movemento de Rotación: movemento que realiza a Terra cando xira sobre si mesma, ao redor dun eixe imaxinario. A Terra tarda en dar unha volta completa sobre si mesma  aproximadamente unhas 24 horas.

A consecuencia do movemento de rotación é a existencia do día e a noite. Xa que a parte da Terra que está iluminada polo Sol é de día, mentres que a zona non iluminada polo Sol é de noite.

Se queres ver en tempo real onde é día e noite: Clica aquí

xoves, 27 de setembro de 2018

5EP O Ecuador e os Hemisferios


Ecuador: liña imaxinaria que divide a Terra en dúas partes iguais chamadas hemisferios.
Hemisferio:cada unha daspartes nas que divide a Terra o Ecuador. Existen 2 hemisferios: o Norte ou hemisferio continental e o Sur ou marítimo.

luns, 24 de setembro de 2018

venres, 21 de setembro de 2018

6EP A Terra: planeta do sistema solar


Gracias a un dos vosos compañeiros e ao traballo do American Museum of Natural History temos este video dunha viaxe dende o noso planeta ata os confins da galaxia e volta.

6ºEP A Terra e as súas partes


XEOSFERA: nome que se lle da á parte sóloda da Terra.
HIDROESFERA: nome que se lle da ao conxunto de todas as augas da Terra.
ATMOSFERA: Capa gaseosa que envolve á Terra

luns, 17 de setembro de 2018

5EP Continentes e Océanos
Os continentes son as terras separadas polos océanos. Existen 6 continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía e a Antártida.

E os océanos son as masas de auga salgada que separan continentes. Os continentes están separados por cinco grandes océanos: Océanos Pacífico, o Océano Atlántico, o Océano Índico, o Océano Glacial Antártico e o Océano Glacial Ártico.

Ecuador: liña imaxinaria trazada de oeste a leste que divide a Terra en dúas partes iguais chamadas hemisferios.

Hemisferios: cada unha das partes nas que a Terra está dividida polo Ecuador. Existe dous hemisferios: o hemisferio Norte ou hemisferia terrestre e o hemisferio sur ou hemisferio marítimo.

luns, 10 de setembro de 2018

Benvidos a 5º de Educación Primaria

Para poder traballar a materia de Ciencias Sociais en 5ºEP, ademais de ter moita vontade de aprender, imos necesitar:
     . Libreta grande cuadriculada grampada
     . Libreta pequena cuadriculada grampada
     . Sobre plástico tamaño folio
     . 2 mapas mudos físicos do mundo
     . 2 mapas mudos físicos de Europa
     . 2 mapas mudos políticos de Europa
     . 2 mapas mudos físicos da Península Ibérica
     . 2 mapas mudos físicos de Galicia
     . 2 mapas mudos políticos da Península Ibérica
     . 2 mapas mudos políticos de Asia
     . 2 mapas mudos políticos de África
     . 2 mapas mudos políticos de América

Como imaxinaredes tamen imos necesitar:
    . bolígrafo azul ou negro
    . bolígrafo vermello
    . lapis e goma
    . regra
    . pegamento de barra  e tesouras
    . Lápices de cores (poden ser plastidecor)

MOI IMPORTANTE: Debedes porlle nome a todas as libretas e a todos os mapas

Xa estades volta!!! Pero esta vez en 6EP


Para poder traballar a materia de Ciencias Sociais en 6ºEP, ademais de ter moita vontade de aprender, imos necesitar:
     . Libreta grande cuadriculada grampada
     . Libreta pequena cuadriculada grampada
     . Sobre plástico tamaño folio
     . 2 mapas mudos físicos do mundo
     . 2 mapas mudos físicos de Europa
     . 2 mapas mudos físicos da Península Ibérica
     . 2 mapas mudos físicos de Galicia
     . 2 mapas mudos políticos de Europa
     . 2 mapas mudos políticos da Península Ibérica
     . 2 mapas mudos políticos de Asia*
     . 2 mapas mudos políticos de América*
     . 2 mapas mudos políticos de África*
    
Como imaxinaredes tamen imos necesitar:
     . bolígrafo azul ou negro
     . bolígrafo vermello
     . lapis e goma
     . regra
     . pegamento de barra  e tesouras
     . Lápices de cores (poden ser plastidecor)

MOI IMPORTANTE: Debedes porlle nome a todas as libretas e a todos os mapas

* Lembrade que moitos destos mapas tédelos sen usar do ano pasado polo que non fai falta volver a compralos. So hai que re utilizalos.

venres, 7 de setembro de 2018

Mitos e Mitoloxía

Que é un mito? 
Un mito é a narración dos feitos e das aventuras protagonizados polos deuses e os heroes nos que creían algúns pobos e que lles permitían dar unha explicación simbólica ao mesmo tempo que poética ao mundo no que vivían.

Logo que é a mitoloxía?
A mitoloxía é o conxunto de todos os mitos. 

Cantas mitoloxías hai?
Existen tantas mitoloxías como pobos pero sen dúbida as máis coñecidas e estudadas son:
. A mitoloxía Clásica (grega e romana)
. A mitoloxía nórdica
. A mitoloxía maia
. A mitoloxía hebrea
. A mitoloxía azteca

xoves, 6 de setembro de 2018

Bibliografía


Libros sobre Mitoloxía Clásica:
 • Erik A. Kimmel: El gran libro de los mitos griegos. 2016
 • Heather Amery: Mitos griegos para niños. 2012 
 • Robert Graves: Dioses y héroes de la Antigua Grecia. Explicados a los jovenes. 2018
 • Lorenzo de la Plaza Escudero y José María Martínez Murillo: Guía para identificar los personajes de la mitología clásica. 2016 
Libros sobre Mitoloxía Nórdica
 • Rick Riordan: Héroes nórdicos. La guía oficial del Universo Magnus Chase.  2017 
 • Rubén González: Dioses y héroes de la mitología nórdica. 2012
Páxinas Web sobre Mitoloxía Clásica
Páxinas Web sobre Mitoloxía Nórdica

Pero ademáis de estudar e convertervos en verdadeiros sabios tamen podedes ler e divertirvos con toda unha serie de libros e filmes relacionados dun xeito ou outro coa mitoloxía

Novelas sobre Mitoloxía Clásica
 • Rick Riordan: Percy Jackson y los dioses del Olimpo.
 • Antonio Sánchez Escalonilla: Ana y la Sibila
Novelas sobre Mitoloxía Nórdica
 • Rick Riordan: Magnus Chase y los dioses de Asgard.
Filmes sobre Mitoloxía Clásica
 • Ulises (1954)
 • Jason y los Argonautas (1963)
 • Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010)

Filmes sobre Mitoloxía Nórdica

mércores, 5 de setembro de 2018

Fun with Flags


1. Deixamos as mochilas e abrigos nunha esquina.
2. Collemos o estuche e máis a carpeta de mapas.
3. Facemos parellas seguindo as condicións:
     - Se a parella é do mesmo curso, 5º ou 6º, ten que ser mixta.
     - Se a parella está formada por un alumno/a de 5º e outro de 6º as parellas poden ser simples.
4. Podedesvos sentar

luns, 3 de setembro de 2018


TEMPO DE XEOGRAFÍACurso 2018-2019

Un sabio dixo unha vez que a vida era un cambio constante e nese cambio ao noso pé pasan alumnos, materias, escolas, pais, compañeiros, amigos ... Comezamos hoxe un novo camiño que espero que estea cheo de momentos tan intensos e especiais como no pasado.
Benvidos ao Curso 2018-2019

domingo, 2 de setembro de 2018


TEMPO DE NADAL

Podes situar as datas?


Noiteboa

Día de Nadal

Fin de Ano

Aninovo

ReisO Apalpador ou Pandigueiro

O tizón de NadalO tizón de Nadal é un tronco de madeira grande, polo xeral de carballo, que se pon a queimar na lareira, aínda que non completamente, na noite do 24 de decembro. Unha vez queimado as cinzas bótanse nos campos para acadar unha mellor produción e o que quedaba gardábase para cando, ao longo do ano, houbese treboada.

Cantos de Nadal, Aninovo e Reises


Outro costume era a de recorrer en grupos de mozos e mozas as casas das aldeas cantando na véspera de Nadal, de Aninovo ou de Reis. Antes de comezar era costume pedir permiso ou licenza:

De lonxe viñemos
os que aquí chegamos
se nos das licenza
os reises cantamos

Continuábase logo cos cantos de Nadal, Aninovo ou Reis e finalizábase pedindo o aguinaldo, unha compensación polos cantos. O aguinaldo xeralmente era uns chourizos ou algo de touciño nas casas ricas ou mazás e castañas nas casas máis pobres.

Somos os Reises do Quiquiriqui
Se non nos das nada
Cagámosche aquí

Existen en Galiza diferentes tipos de cantos de Nadal:


24-25 Decembro
31 Decembro -1 Xaneiro
5 e 6 Xaneiro

Guedellos de Cabra

.................................. de Luintra (Ourense).................................. e panxoliña de Neda

Galiza canta ao neno


Imos levar


Nadal dos Simples


Ranchos de Reis e Comparsas

Lareira Virtualsábado, 1 de setembro de 2018

O segredo de AltamiraTodo comezou no verán 1879 cando o meu pai, Marcelino Sanz de Sautuola, decidiu investigar aquela cova que algúns anos antes atopara un dos campesiños que traballaba as súas terras.
Xa estaba aburrida de esperar a que papá acabase de remexer a terra polo que decidín entrar. Camiñei uns metros, xirei a esquerda … os meus ollos xa estaban acostumados a ver na penumbra … e alí, nunha gran sala, puiden comezar a ver bisontes, cabalos e cervos en distintas posicións, pintados en negro e vermello sobre o teito.
Sain correndo berrando polo meu pai: “Papá ven, corre, mira o que atopei! … ven ver as vacas os cabalos “ O meu pai entrou cunha lámpada e … O demais é Historia
María Sanz de Sautuola

Visitamos as principais covas
Quen as pintou?Os habitantes do Paleolítico Superior. Estes homes e mulleres vivían da caza, a pesca e a recolección de froitos. A continua procura de alimento converteu aos grupos humanos en nómades, é dicir, cambiaban o seu lugar de residencia sempre que necesitasen alimento. 
Polo xeral no inverno vivían en covas  e no verán en cabanos ou tendas feitas con peles de animais.
Elaboraban as súas ferramentas con pedra, óso ou hasta utilizando a técnica da pedra tallada e fabricaban os seus vestidos con peles de animais.

Mans e Símbolos

Como as pintaron?As covas foron pintadas alumeados con lámpadas de pedra nas que utilizaban o miolo dos osos dos animais como graxa para queimar.
As pinturas elaborábanse con pigmentos naturais e graxas animais que servían de aglutinante. Os pigmentos utilizados podían ser de orixe animal ou vexetal. Así por exemplo, para o negro utilizaban carbón ou feces de animais, para os ocres e amarelos arxilas e para o vermello óxido de manganeso e incluso sangue.
Polo xeral, pintábanse os contornos das figuras en negro e o seu interior en tons avermellados e ocre e en ocasións aproveitaban as formas das paredes rochosas para darlle volume as figuras.

Os animais das covas

León das Cavernas de ChauvetPara saber máis sobre os animais representados nas covas: Clica Aquí

Mans e Símbolos


Para ver máis imaxes: clica aquí

Para saberes máisAqui tedes unha chea de enlaces interesantes:

xoves, 10 de maio de 2018

5EP Comentario Guiado dun Climograma 3


Fíxate no climograma e despois contesta as seguintes preguntas con frases longas:
1.    Cales son os meses nos que as temperaturas son máis baixas? Que valores teñen?
2.    Cales os meses nos que as temperaturas son máis altas? Que valores teñen?
3.    En xeral como dirías que son as temperaturas ao longo do ano neste climograma?
4.    Cales son os meses que presentan máis precipitacións? Que valores teñen?
5.    Cales son os meses que presentan menos precipitacións? Que valores teñen?
6.    En xeral, como dirías que son as precipitacións deste climograma ao longo do ano?
7.    A que zona climática crees que pertence este climograma? Porque?
8.    Poderías dicir de que clima estamos falando? Razoa a túa resposta.
Para practicar máis: clica aquí

mércores, 9 de maio de 2018

5EP Comentario Guiado dun Climograma 2


Fíxate no climograma e despois contesta as seguintes preguntas con frases longas:
1.    Cales son os meses nos que as temperaturas son máis baixas? Que valores teñen?
2.    Cales os meses nos que as temperaturas son máis altas? Que valores teñen?
3.    En xeral como dirías que son as temperaturas ao longo do ano neste climograma?
4.    Cales son os meses que presentan máis precipitacións? Que valores teñen?
5.    Cales son os meses que presentan menos precipitacións? Que valores teñen?
6.    En xeral, como dirías que son as precipitacións deste climograma ao longo do ano?
7.    A que zona climática crees que pertence este climograma? Porque?
8.    Poderías dicir de que clima estamos falando? Razoa a túa resposta.
Para practicar máis: clica aquí

A nosa mitoloxía: Argarcos


Chámase Argarcos e foi creado por Hades nas fraguas do Inferno con po de cinzas do Tártaro, daí a súa cor. É unha serpe con cornos de cabra, as de corvo e escamas de Kraken. Os cornos son de ouro e as plumas de carbón prendido. 
Naceu e vive no Tártaro, mais é case imposible encontralo xa que pode sair del cando queira e ninguén sabe como. Argarcos ten un obxectivo, encontrar un montro superior a él.
Argarcos matan aos que o ven. Hades creouno para lotar contra os deuses e tamén é este o único que o pode matar; facendoo case inmoprtal.
Os seus poderes son lanzar fogo pola boca, cortar case todo con a súa cauda e causar tornados co bater das súas ás, as cuais se manteñen en movemento case sempre, a excepción de cando dorme. As súas escamas teñen un mecanismo de combate considerado un poder ilimitado. Estas préndense fogo aumentando a defensa e o ataque ata graos nunca vistos ao redor dos seus 24 metros.
A.F.L. 6EP

venres, 4 de maio de 2018

5EP Comentario dun Climograma 1Fíxate no climograma e despois contesta as seguintes preguntas con frases longas:
1.    Cales son os meses nos que as temperaturas son máis baixas? Que valores teñen?
2.    Cales os meses nos que as temperaturas son máis altas? Que valores teñen?
3.    En xeral como dirías que son as temperaturas ao longo do ano neste climograma?
4.    Cales son os meses que presentan máis precipitacións? Que valores teñen?
5.    Cales son os meses que presentan menos precipitacións? Que valores teñen?
6.    En xeral, como dirías que son as precipitacións deste climograma ao longo do ano?
7.    A que zona climática crees que pertence este climograma? Porque?
8.    Poderías dicir de que clima estamos falando? Razoa a túa resposta.
Para practicar máis: clica aquí

xoves, 5 de abril de 2018

5EP Climas do Mundo


Para saber máis sobre os climas do mundo: clica aquí

Islandia


Islandia é o país situado máis ao Norte de Europa. Trátase dunha illa volcánica situada cerca do círculo polar ártico na que a maior parte do ano vai moito frío e na que desde tempos inmemoriables os seus habitantes viven da pesca.

venres, 2 de marzo de 2018

mércores, 28 de febreiro de 2018

Mary Beard (Reino Unido 1955 - ) é unha historiadora inglesa especializada no Mundo Romano, catedrática dunha das universidades máis coñecidas do mundo, a Universidade de Cambridge e editora do suplemento literario do Times.
Desde moi nova interesouse polo mundo antigo e cando cumpliu os 18 anos decidiu estudar na Universidade de Cambridge. Tras superar o exame de ingreso, mostrou o seu desexo de ingresar no Kings College pero pronto descubriu que nesta institución non se había bolsas para mulleres. Esta situación fortaleceu a súa decisión de convertirse nunha das mellores expertas mundiais no Mundo Clásico.
Os seus traballos históricos caracterízanse pola súa crítica ás fontes das que dí que son "(...) a documentación das actitudes, o contexto e as creencias dos seus autores (...)" e aos libros actuais de Historia de Roma que "(...) deben contextualizarse coas actitudes, visións do mundo e propósitos dos seus autores (...)"
Autora de numerosos libros especializados como:
. The Parthenon
. The Colosseum
. Pompeii: life and death in a Roman town
. SPQR
No mundo anglosaxón é moi coñecida pola súa participación en numerosos documentais televisivos nos que acerca a todos os públicos a vida cotidiana dos romanos. (clica aquí)

O seu blog: A don´s life.